Overzicht

juli-augustus 2020

Camping Dijk&Waard

 

ideevorming

 

Een bijzondere methode om te leren hoe we samen flexibel en met lef de onzekere nabije toekomst positief en proactief tegemoet kunnen treden.

Een unieke spelvorm om samen initiatieven en projecten tijdens een periode van soepele regelgeving te kunnen testen en op te starten.

 

 

conceptontwikkeling

 

conceptpresentatie

 

presentatie Serious Game

 

experience / 3D presentatie

 

onorthodox mogelijk

 

Onorthodox leren samenwerken.

 

“Maak meer gebruik van het lokaal aanwezig potentieel aan ideeën, inzet, creativiteit, locaties, financiële middelen, humor, materieel en wat al niet meer ....”

 

receptie

 

website

 

fietsvlaggetjes

 

informatie

 

vlaggen

 

banieren

 

WhatsApp flyers

 

posters

 

tent Nr.

 

samenwerking zonnetjes

 

initiatieven / projecten

 

kalender

 

data systeem

 

rad van samenwerking

 

groen huis

 

krant

 

groene huis theater

 

fashion

 

 

 

dromen - visualiseren - ACTIE

 

 

 

 

 

 

Projecten

juli-augustus 2020

 

Een aantal voorbeelden van vernieuwende vormen van samenwerking

gestart en/of in ontwikkeling op de camping.

 

 

Coöperatie Naastenliefde

 

Coöperatie Naastenliefde is een initiatief waar behoeften in contact komen met goede bedoelingen, waar maatschappelijke organisaties in contact komen met serviceclubs (Rotary, Lions,…) en gezamenlijk aan de slag gaan met hulpvragen vanuit de nieuwe gemeente Dijk & Waard. De serviceclubs halen geld op voor goede doelen en de maatschappelijke organisaties weten wat er bij de inwoners speelt. Hulp kan ook de vorm hebben van een dienst zoals de hulp van een tandarts, hulp bij administratie en dergelijke meer. Vraag en aanbod vinden elkaar en worden beter op elkaar afgestemd.

 

TussenThuis

 

Een zoektocht naar een oplossing voor hen die in de spouw van de huizenmarkt terecht zijn gekomen. Er wordt met enige gelatenheid gekeken naar het ernstige tekort aan betaalbare huurwoningen. Maar gelatenheid is geen oplossing voor treurigheid en daarom staan in TussenThuis alle opties open. Tijdelijk wonen in leegstaande industrie-, kantoor-, winkel- en andere panden, splitsen van bestaand patrimonium, voorwaardelijk vergunnen, functiewijzigingen, … Een eventueel tijdelijke oplossing via een TussenThuis is zinvol indien de tijdelijkheid wordt gebruikt voor het realiseren van definitieve oplossing en het uiteindelijk marginaliseren van het probleem. Een typisch voorbeeld van een probleem dat met geld en soepele regelgeving is op te lossen.

 

Wildcard

 

Alle vacatures van de camping zijn in te vullen op de camping! En dan kan iedereen op de fiets naar het werk.

Traditionele sollicitatieprocedures worden sterk gestuurd op competenties en te weinig op intenties. Interessante kandidaten blijven hierdoor achter in de filters van de procedure en werkgevers lopen potentieel waardevolle werknemers mis en dat is jammer. Maar wat verandert er wanneer je de setting drastisch verandert. Meer ‘wie ben je’ dan ‘wat kun je’. Presenteer je als mens met je bijzondere eigen kwaliteiten.

 

Restruimte / P1

 

Project P1 (Restruimte / Ruimtelijke kwaliteit / Toerisme / …)

Je fietst niet door iemands huis maar wel door zijn straat. Het openbaar gebied is van ons allemaal. Ook een toerist komt af op intrinsieke kwaliteit, niet op vermeende kwaliteit of goede marketing.

Bijna alle projecten die zijn voortgekomen uit de camping gaan over restruimte in letterlijke of overdrachtelijke zin. Zitten gevangen tussen de behoefte van het publiek en de grenzen van wat een overheid / gemeente te bieden heeft aan oplossingen.

De enorme behoefte in de samenleving naar initiatieven die tegemoet komen aan alledaagse vragen over vriendschap / huisvesting / werk / plezier / … heeft ons verbaasd en aangegrepen. Het zijn gewone vragen waar de ‘formele samenleving’ wel kennis van heeft maar onvoldoende een oplossing biedt. Dit vraagt een gemeente die buiten de grenzen van haar gangbare werkgebied (grenzeloos) nieuwe horizonten durft te verkennen.

 

Proefrit

 

De kaart van Camping Dijk & Waard lijkt op die van Frankrijk. Proefrit voert je langs de mooiste wijnstreken van de camping met onderweg een smakelijk aanbod van wijnen, bieren en andere delicatessen. Een mooi voorbeeld van ondernemers die elkaar versterken in plaats van beconcurreren.

 

Eenzaamheid / gezelschap

 

We zoeken liefde en vriendschap, als startpunt is dat erg hoog gegrepen. Het begint met ontmoeting en gezelschap. Niet doelgericht maar slenterend kennis maken met elkaar en ontdekken wat de toekomst brengt. Ontdek wat de ander bezig houdt of warm voor loopt. Onderneem iets of houdt het bij een terloopse ontmoeting…

 

Bedrijven speurtocht

 

Wat maak je me nou? Tussen de Dijk & Waardse bedrijven zitten ware juweeltjes. Bedrijven waar ze fantastische dingen maken, waar de vonken in het rond springen, waar slimmeriken slimme dingen doen, waar creatieven tot nieuwe inzichten komen of van waar ze spullen over de hele wereld sturen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar wat er achter de gevels van al die bedrijven gedaan wordt? Bedrijvenspeurtocht Dijk&Waard zien waar de bedrijven zo hard aan werken en waar ze zo trots op zijn.

 

Veiling Dijk&Waard

 

Het veilinggebouw, kleinschalige producenten van mooie groenten, plaatselijke specialiteiten, we hebben het allemaal. De veilig is een platvorm om dit alles op een lokaal te slijten en onze bewoners ondertussen kennis te laten maken met wat er allemaal aan moois en lekkers in onze omgeving wordt geproduceerd. (ism onder andere Museum de Broekerveiling / Veldzorg en anderen)

 

Rad van samenwerking

 

De vraag om op onorthodoxe wijze samen te gaan werken is nu misschien nog groter dan begin dit jaar.

Géén belangentegenstellingen en géén concurrentie! Alle ingediende initiatieven in een ‘fruit’-automaat en ontdekken wat voor verrassende combinaties er tevoorschijn komen. Vind hulp en combinaties uit onverwachte hoek en train je brein in het vinden van nieuwe verbanden.

 

Krant

 

Een krant is niet alleen de weergave van de dagelijkse realiteit maar maakt ook deel uit van die realiteit en heeft er logischerwijs ook invloed op. De ‘rol van de media’ op een positieve manier inzetten om de inwoners te inspireren, te prikkelen, te activeren en uit te dagen. De papieren versie van ‘dromen, visualiseren en doen’. De schets van een samenleving die soms verbaast en aangrijpt, waaruit bijzondere initiatieven ontstaan en waarin ruimte is voor dingen die misschien niet helemaal waar zijn maar wel waar hadden kunnen zijn.

 

Toerisme (alles is citymarketing)

 

Zorg voor kwaliteit in alles wat je doet en city-marketing is het automatische gevolg (en geen doel op zich). Goede wijn behoeft geen krans. ‘Alles is citymarketing’, de toerist komt af op intrinsieke kwaliteit, niet op vermeende kwaliteit of goede marketing.

Je fietst niet door iemands huis maar wel door zijn straat. Een omgeving met een aantrekkelijk openbaar gebied, een aantrekkelijk aanbod aan activiteiten, vriendelijke tevreden inwoners, interessante projecten en bedrijven maakt mensen vanzelf enthousiast.

 

Life-stock

 

Er ligt bij de bedrijven in Dijk & Waard een enorm kapitaal aan overtollig materiaal en materieel. Te veel besteld, verkeerd gemaakt, beschadigd, uit de mode, afgeschreven, vervangen door beter en noem maar op. Bedrijven steken hun tijd en energie liever in hun kerntaken dan in hun winkeldochters. Maar onbekend maakt onbemind  en dus brengt Life-stock dode voorraad in beeld en dus weer tot leven. LifeStock; ruimte voor nieuwe plannen, hergebruik, onbekend en toch bemind, voetafdruk, …

 

Overheid / Gemeenschap

Paviljoen Dijk&Waard

 

De nieuwe tussenruimte waar overheid, gemeenschap, verenigingen, inwoners elkaar op neutraal gebied tegemoet treden. Een plek waar iedereen welkom is, waar we elkaar ontmoeten, waar ruimte is voor innovatie, dromen en mooie initiatieven. Flexibel inzetbaar en een proeftuin voor nieuwe ideeën om onze gemeenschap leuker, prettiger en interessanter te maken. Het paviljoen is tegelijkertijd een idee, plek en gedrag. Een leeg canvas, open voor elke fantasie en niet afgeremd door voldongenheid. Het paviljoen; samen, tijdelijk, hergebruik, flexibel, open, informeel, humoristisch…

 

Flexploitatie

 

Specialisatie maakt inflexibel. Hoe richt je een bedrijf, gebouw, vereniging, buitenruimte, bestuur in op een dusdanige manier dat zaken niet hermetisch zijn maar open blijven. Iets kan zowel idee, plaats, gedrag en ook iets anders zijn. Een camping kan een vakantieverblijf, een spel, een manier van leven en een gemeente zijn. Wanneer je oog hebt voor de pluriformiteit van de dingen (en de ‘regels’ niet te serieus neemt) is ontzettend veel mogelijk.

 

Fruitbomen

 

Een pleidooi voor meer diversiteit in straten plantsoenen en parken

Via initiatief 0405 uit Fred zijn zorgen over het verdwijnen van oude (fruit)boomrassen. Te vaak vormen praktische criteria als boommaat, kroonvorm, droogteresistentie en bladverlies het richtsnoer waarlangs bomen voor straten, plantsoenen en parken worden geselecteerd. Het resultaat is een eentonig bomenbestand, liefst zonder vruchten, met een beperkte omvang en weinig bladverlies.

Een boom die een vrucht, een noot of veel blad verliest is al snel een ongewenste boom en dat is jammer. Vruchtbomen zijn vaak aantrekkelijke bomen met in het voorjaar een mooie bloesem. Ze zijn bijzonder in trek bij vogels en insecten en indien je er tijdig bij bent leveren ze je heerlijk fruit. Een boom is goed voor de luchtkwaliteit, helpt tegen hittestress, verbetert het ecologisch evenwicht, zorgt voor een gezondere bodem en is een fantastisch mooi ding. Een diverse aanplanting draagt bij aan de biodiversiteit, vergroot de weerstand van de gehele bomenopstand en maakt deze minder kwetsbaar voor plagen en ziekten.

 

Waterlol & last

 

Water is een bron van lust en (over)last. Daar waar mensen (bewoners, wandelaars, vissers, zwemmers, vaarders en ander gespuis met verschillende belangen samenkomen in een zelfde ruimte is hinder onvermijdelijk. Hierdoor kan frictie ontstaan. Dit is niet meteen negatief, frictie is ook een vorm van contact die kan leiden tot vriendschap en begrip. Samen met de jeugdwerkers, bewoners, snelvaarders (die ook vaak bewoners zijn) zoeken naar oplossingen, alternatieven en wederzijdse begrip.

 

Locaties

 

Verenigingen en activiteiten zoeken locaties en tal van bedrijven zijn meer dan bereid om (tijdelijk) plek ter beschikking te stellen. Een terrein, een veldje, een gebouw, een vergaderlocatie, het barst er van en veel van deze plekken leiden een eenzaam bestaan. Meervoudig gebruik van ruimte maakt een locatie levendiger, waardevoller, aantrekkelijker. Winst voor de gemeenschap en winst voor de plek.

 

Target activiteiten

 

Mikken, richten, scoren, spelen, koers bepalen. Een vrouw of man met een missie is niet te stoppen. Target helpt je bij het behalen van je persoonlijke doelen of helpt je gewoon met scoren. Dromen, visualiseren en doen.

 

Foodlab

 

Samen met de snaxperts uit Dijk & Waard op zoek naar een nieuwe snaxperiënce. Initiatief van … van de Snackerij in Heerhugowaard. Aanvankelijk bedoeld als snack-initiatief, de snackwereld is erg conservatief en veranderingen komen maar langzaam tot bij de klant. In een breder perspectief kan het Foodlab een inspirerende piste zijn waar opleiders, agro bedrijven, voedingsindustrie en horeca elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

 

Campus Dijk&Waard

 

Maak gebruik van de wijsheid en creativiteit van de inwoners van Dijk & Waard. De bewoners vormen een arsenaal aan meningen, ideeën en plannen. Wanneer deze bij elkaar gebracht worden, ontstaat er vaak iets dat de mogelijkheden van een individu (zelfs van een expert) overtreft. Bedenk het niet voor de inwoners maar met de inwoners. Insteek samen (bewoners, scholen, bedrijven, bestuur) leren van elkaar.

 

Festival (de fusie verbeeldt)

 

Activiteiten die van het kanaal dat ons scheidt moet leiden tot de lijmnaad waar beide gemeenten zich aan elkaar hechten. Een zichtbare reparatie die altijd zichtbaar zal blijven maar toch prachtig en effectief kan zijn.

° kunst en cultuur

° vloeiende aansluiting

° de kanaalduetten / Islands in the stream / You’re the one that I want / Samen voor altijd / …

° het kanaaltheater

° de oversteek

° kanaalzwemmer (iemand die aan kanaalzwemmen doet; zapper / schertsend bedoeld). In dit geval positief geïnterpreteerd, een ‘proeverij’ van wat beide zijden van het kanaal te bieden hebben.

Uiteindelijk zal het kanaal gedempt moeten worden.

 

Restruimte

juli-augustus 2020

 

Bijna alle projecten die zijn voortgekomen uit de camping gaan over restruimte in letterlijke of overdrachtelijke zin. Zitten gevangen tussen de behoefte van het publiek en de grenzen van wat een overheid / gemeente te bieden heeft aan oplossingen.

 

De enorme behoefte in de samenleving naar initiatieven die tegemoet komen aan alledaagse vragen over vriendschap / huisvesting / werk / plezier / … heeft ons verbaasd en aangegrepen.

Het zijn gewone vragen waar de ‘formele samenleving’ wel kennis van heeft maar onvoldoende een oplossing biedt.

Dit vraagt een gemeente die buiten de grenzen van haar gangbare werkgebied (grenzeloos) nieuwe horizonten durft te verkennen.

 

Dit alles heeft er toe geleid dat ook bij de besturen het nodige enthousiasme is ontstaan over hetgeen de camping heeft bereikt en wat een dergelijk project voor de samenleving kan betekenen.

Daarom zijn we voor dit jaar project Paviljoen Dijk&Waard aan het ontwikkelen. De camping 2.0, voor een heel jaar tot aan de fusie.

 

Het paviljoen is tegelijkertijd idee (het paviljoen in je hoofd), een plek (waar we elkaar ontmoeten) en gedrag (hoe gaan we op een andere manier om met uitdagingen, elkaar en onze omgeving).

 

In het paviljoen willen we een aantal projecten, opgestart op de camping uit de couveuse halen en tot wasdom brengen.

 

Ook zijn er nu al veel ideeën voor nieuwe projecten ontstaan.

 

 

 

Lezingenreeks

 

- Opstarten

- Herformuleren

- Flexibiliteit

- Verleiden

- Verzonken kosten

- Prototyping

- Fusie/historie gemeenten

- Brug overheid/gemeenschap

- Regelgeving

- Camping

- Tussenthuis

- WildCard

 

 

 

 

 

 

Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit bijzondere experiment van en voor iedereen.

 

 

 

 

Medewerking

juli-augustus 2020

 

Van uitgiftepunt van de krant tot vrachtwagens, koken op de receptie, locaties beschikbaar, klaar voor de bedrijvenspeurtocht die eind augustus door gevaarlijk onweer toch niet door kon gaan maar waarvoor de aanmeldingen nog steeds binnenkomen. De vele kalenderactiviteiten. En zo verder .... Geweldig!

 

 

Ingpro

Museum Broekerveiling

Poldermuseum

Payam Partovi

Pierre Komen

Arnold Henselmans

Breed Schilderwerken

B3

Bomij

De Jong reclame

gemeente Edegem

Paula Leek zang

Van De Heerik transport

Roel Zintel geluid

WonderWorks

Plug schilderwerken

gemeentewerf

Café Bontekoe

Broekerwerf

Stammis Gereedschapsverhuur

Stammis Horeca

Toerisme Dijk&Waard

Rene Valk modules

Scouting Langedijk

Zeekadettenkorps HHW

Cool Kunst en Cultuur

Lief Langedijk

Print Factory

Hollandse uitjes

MET welzijn

Frans Stokman

Nico Bankras Tuintechniek

NL Pro groep

Rodi Media

Natuurlijk kookt Johan

Aviateur

Politie

SSL

KoolKollektief

Winkelcentrum Broekerveiling

Stumpel

Life Stock

Stichting de Waaier

UWV

Rabobank

Kwikfit

W&L Notarissen

Slimme boekhouding

Horizon College

Kermisexploitanten

Jeugdraad

Go Kids

Tante Suus

De Geus Sport

Jongerenwerk

Rotary HHW LD

Juniorraad HHW

Turntotaal LD

Read shop

Dekamarkt

Zwembad de Bever

Lovers en Hunters

Camping Molengroet

Spaansen zand

Gebroeders Boon

Babylon

Reddingsbrigade

Verkeersregelaars HHW

Bleeker

NH Flexwonen

Maskerade

Allente

You Ontmoeten

Plantsoendienst

Kerken LD en HHW

Moskee Langedijk

DTC Triatlon

Hera atletiek

De Waard transport

Skeef

Soul Balance Sessions

Bas Nooijen sound

Matthijs Hekman data

Forum

Veldzorg

Droomparken

Schoon Productions

Wijndomein De Koen

Amico del Vino

Proef Zuid Afrika

Virgilius Bier

Wijn Wine Wein

Voedselbank LD

Reingoud fotografie

Schutz Mannenmode

Stichting Meerzaam

Stichting help elkander

Schuldhulpmaatje HHW

Stichting Sjaloom Langszij

Woonhuyz

Novi groep

Wereldhave

Middenwaard

Snackerij

De Waerd Bowling

RotoCoat

Bukom

RX Light

Youngli

vanderPoll

Boekel

Variopool

BMO afbouw

Burman sierbestrating

Innovfoam

Vincent de Vries foto

Noord Hollands Dagblad

DijkenWaard nieuws

NH Nieuws

Afra Beemsterboer schrijven

Bromfietsclub Piet de Goede

Kanowaard

Ossa

Bakker en Schoon

Pepsico

PartyGarden

Jeugdzorg

WelkomopdeWerf

Gemeentehuis LD en HHW

Plastic soup foundation

4GlobalGoals

Milenniumgemeente

Theater de Binding

Stadshart HHW

Toerisme Langedijk

Compleks

de Huiskamer

Skatebaan Middenwaard

Natuurgebied Geestmerambacht

Bram’s Voetbalshirt museum

Sporthal Geestmerambacht

Wandelvierdaagse

Kreeftenwedstrijd

Live TV theater

Hugo Barber Ladies koor

Joost de Vries zang

Strand van Luna

De Overbrugging

Hoeksteen buurthuis

Link buurthuis

Activiteitencentrum Maatwerk

Zwembad Waardergolf

Zwembad Duikerdel

Sup school Cup a Sup

Kringloopwinkel t Kruis

Edwin Groen

Balorig

Jumpcity

Wonders

Stroming

Mox

De draai

De IJzer

Intratuin

Zaakstation

Op=op

Jumbo

Mc Donalds

3 dagen Kermis de Noord

World Cleanup Day

Camping openlucht theater

 

 

Medewerking van meer dan 300, bedrijven, verenigingen, instanties, locaties. We zijn er misschien nog een paar vergeten, daarvoor onze excuses.

 

En dan zijn er natuurlijk de vele inwoners/ ambassadeurs, teveel om op te noemen.

 

Wat een rijkdom.

 

Grote dank!

Een greep uit de campingkalender

van 28 juli tot 31 augustus 2020

 

 

3 dagen Kermis De Noord

4 dagen waterpret Skeef

mental training NL Pro

Kano en sup op de camping

Bram’s Voetbalshirt Museum

Lasergamen Hunters Escaperoom

Rondrit aparte voertuigen

Soul Balance Sessions

Lichtschepen

Brug tot Brug loop/triatlon

Seniorenbowling

Campimng TV

Dansdemoworkshop TTL

Schminken Maskerade

Afval-lab

Muziek op het plein

Langedijk Live

Levend Stratego

Expeditie de Bever

Workshop interieur design

Voetbalclinic

rap workshop

podcast workshop

The Doors in Concert

Figo Waes

Wim Hof ijsbad experience

Het astronautje

TARGET Week

Panna toernooi

diverse loop en fietsroutes

Graffity workshop

Live GrandPrix

Open dag Ossa

 

 

 

Een aantal cijfers

 

 - initiatieven ca 500 op de receptie

 - ruim 25 samenwerkings projecten

 - kolom Rodi 6x 36.000  huis aan huis

 - Camping krant 3x 5.000

 - Camping auto Frans Stokman

 - kalender augustus 150 activiteiten

 - medewerking van bedrijven,

 verenigingen, locaties  ruim 300

 - artikelen NH Dagblad 22.800

 - social media 500 volgers

 - alle basisscholen via Allente 2x

 nieuwsbrief brug tot brug loop

 - vele locaties, fondsen en vrijwilligers

 

 

data systeem

rad van samenwerking

camping kalender online

 

 

 

© 2020 - 2021